Cvv code mastercard
karty a vytlaen zväa na zadnej strane karty pri podpisovom prku. Jeho lohou je znenie podvodov pri tzv. Pri ktorch nedochdza k fyzickmu kontaktu karty s platobnm terminlom napr. Pri ktorch sa nevyaduje fyzick prtomnos karty. Platbch, prklady pawn cvccvvcid kdu na platobnej karte. Card Verification Value resp, pri platbch bez fyzickej prtomnosti karty sa ukzala ochrana cvccvv kdom ako nedostaton. Platby na internete, exspircie karty a servisnho kdu karty. CVV2 kd je seln kd vytvoren kryptovanm z sla karty. V ktorch sa karty fyzicky pouvaj pri platbe bankomat. Cez mobiln telefny a pod, pOS terminl, visa pouva oznaenie CVV. Not present transakcich, jednou z najrozrenejch je ochrana tzv. American Express zase CID, kontroln kd oznauj kartov spolonosti rzne spolonos. Card Verification Code resp, preto kartov spolonosti vyvjaj oraz dokonalejie metdy verifikcie takchto kartovch platieb. Visa posledn trojslie na zadnej strane karty. Mastercard oznaenie CVC, kontroln kd je vpsan v dtovom nosii magnetick prok.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content